Kariera

Osoby zainteresowane proponowaną ofertą pracy prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, w temacie wiadomości prosimy wpisać miasto, w którym chcą Państwo pracować. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na poniższy adres poczty elektronicznej: rekrutacja@polmed.pl.

Informujemy iż w procesie naboru pracowników będą rozpatrywane wyłącznie CV zawierające adnotacje o swobodnym oświadczeniu woli, w którym kandydat zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby rekrutacji, w następującej frazie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Przesłane przez kandydatów aplikacje przechowywane będą w dziale zarządzającym procesem rekrutacji przez okres 3 miesięcy, od dnia ich otrzymania. Po upływie tego terminu (tj. po zakończeniu rekrutacji) złożone dokumenty zostaną usunięte z systemu elektronicznego i nie będą przetwarzane w jakikolwiek sposób.