Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze Oddział w Białej Podlaskiej